360 Tomtesalg

Vi kan levere 360 visning av tomter med oversiktsbilder fra drone. Dronebilder gir tomtekjøperen god oversikt over hvor tomten ligger i terrenget.

Dette kan også kombineres med Google Street Wiev der tomtene vises fra vei der Google bilen har kjørt. Vi kan også hente ut eksakt plassering av tomter med areal, moh, pris og legge dette på Google kart. Kartdata fra arealplanlegger er et godt grunnlag for oss når vi skal presentere tomtene digitalt.

I eksempelet under vises det hvordan tomter kan vises på 360 bilde. Bildet kan dras høyre/venstre, og med scrooling kan du zoome ut/inn.
Klikk på sirkelen til høyre i bilde for fullskjermvisning. 

= Fullskjermvisning

Vårt team

Petter Haneborg

Rådgiver digital kommunikasjon/Salg

901 08 875
petter@dialecta.no

Gøran Sæther

Kontakt oss

  • Alle
  • Digital markedsføring
  • Film
  • Identitet og budskap
  • Pakningsdesign
  • Profilering
  • Trykksaker
  • Ukategorisert