Lonbakken Mekaniske Verksted

For Lonbakken Mekaniske Verksted så har vi hatt oppdraget med å sette opp rene og enkle sider med informasjon om ulike typer ståltrapper, www.ståltrapp.no og ferister, www.ferist.no. Websidene er effektive kanaler som gir hurtig informasjon og bestillingsmulighet for de som ønsker ferister og ståltrapper.

Lonbakken har økt omsetningen av ferister og ståltrapper betraktelig etter at websidene og tilhørende markedsføring ble satt ut i live. Pågangen etter produktene deres har i perioder vært så stor at de har måttet sette av større ressurser på kalkulasjon og utregning av tilbud. Håvard Lonbakken hos Lonbakken Mekaniske stiller gjerne som referanse dersom du vurderer å bruke Dialecta som din leverandør!

Artikkel (for abo.) i avisen GD om ståltrapper fra Lonbakken, oktober, 2017
Artikkel (for abo.) i avisen GD, om Lonbakkens satsning på digital markedsføring, februar 2018

Faksimile GD

Vi har levert

 • Google AdWords rådgivning
 • Søkemotoroptimalisering
 • Webside i Joomla
 • Konverteringsoptimalisering

Vårt team:

Petter Haneborg

Rådgiver digital kommunikasjon/Salg

901 08 875
petter@dialecta.no

Stian Næprud

Andreas Halsa

Rådgiver digital kommunikasjon/Salg

400 64 978
Send e-post

Hva kan vi hjelpe deg med?

 • Alle
 • Digital markedsføring
 • Film
 • Identitet og budskap
 • Pakningsdesign
 • Profilering
 • Trykksaker
 • Ukategorisert