Øivind Skurdal

Styreformann

975 92 180
oivind@dialecta.no

Øivind er styreformann og tidligere daglig leder. Han har over 30 års erfaring i bransjen. Utviklingen har vært enorm, men han liker omstillinger og er løsningsorientert. Dette er en egenskap som daglig kommer våre kunder til gode. Hans spesialområde er markedsstrategi, tekst og prosjektledelse. Øivind er en typisk gründer og har gjennom årene startet flere bedrifter som har lykkes.

Fjøssystemer er en av våre kunder som har valgt å benytte seg av Dialectas tjeneste «Din markedssjef». Med dette konseptet fungerte Øivind som markedssjef og var involvert i alle prosesser med Fjøssystemer sin markedsføring. Fjøssystemer har doblet sin omsetning etter at de ble totalkunde hos Dialecta. Øivind er daglig leder i Fjøssystemer Øst.